CBD a stres - kanabidiol ako potenciálna liečba úzkostí

Vedeli ste, že CBD pôsobí antistresovo? O kanabidiol, zložku z konopnej rastliny Cannabis
sativa, je posledné roky zvýšený záujem najmä pre jej antipsychotické účinky. Povedzme si
o nich viac formou záverov z rôznych vedeckých štúdií. 

 

S CBD proti úzkostným poruchám

 

Posledné roky sa o CBD hovorí ako o potenciálnom lieku na liečbu rôznych
neuropsychiatrických porúch. Rôzne predklinické dôkazy podporujú tvrdenie o liečebnej
sile CBD na úzkostné poruchy, panické poruchy (PD), sociálne úzkostné poruchy (SAD),
obsedantno-kompulzívne poruchy (OCD) či posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
Niektoré štúdie skúmali aj chronické podávanie CBD.

 

Strach a úzkosť

 

Strach a úzkosť sú nevyhnutné reakcie, ktorými zvládame hrozby prežitia. No nadmerný
alebo pretrvávajúci strach môže viesť k neuropsychiatrickým poruchám, ako sú
panické či iné, vyššie spomenuté poruchy. Tieto poruchy sa spájajú so zníženým pocitom
pohody a zvýšeným rizikom samovrážd.
Práve kanabidiol má široké terapeutické vlastnosti, ktoré vplývajú na nervový systém. Aj
preto mnoho výskumov zdôrazňuje jeho potenciálnu hodnotu pri liečbe úzkostných porúch.

 

Sociálna úzkosť

 

Stres patrí k rizikovým faktorom psychózy. CBD má antipsychotické a anxiolytické
účinky, vďaka ktorým zmierňuje jeho škodlivé účinky. U účastníkov výskumov zistili po
podaní CBD zmeny v úzkosti a v prežívaní stresu z rozprávania a prejavovania sa na
verejnosti.

 

S CBD pre pokojnejší spánok

 

CBD má takisto upokojujúci účinok na centrálnu nervovú sústavu. Výskum u ľudí, ktorí
mali obavy z úzkosti či zo zlého spánku, potvrdil zníženie týchto stavov u takmer 80 %
pacientov, a to už v priebehu prvého mesiaca.

 

S CBD proti posttraumatickej stresovej poruche

 

V poslednom období nastal prudký nárast výskumu ohľadom CBD a jeho potenciálnej
hodnoty v prípade mnohých neuropsychiatrických stavoch. Predklinické výskumy naznačili aj
priaznivý účinok CBD pri pacientoch s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Pri
podávaní perorálneho CBD v spojení s klasickou rutinnou psychiatrickou
starostlivosťou bolo zistené zníženie symptómov PTSD u dospelých.

Okrem toho boli potvrdené aj pozitívne reakcie u ľudí, ktorí mali časté nočné mory. Tieto
výsledky naznačujú, že CBD môže mať u pacientov s PTSD viacero priaznivých účinkov.

 

Nárast vedeckých publikácií sa zaoberá predklinickými a klinickými dôkazmi, ktoré
dokumentujú prínos CBD pri neuropsychiatrických poruchách, vrátane úzkosti,
schizofrénie a epilepsie.

 

 

zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7113209/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482919/